EnCert-HR
Računalni program za energetsko certificiranje zgrada


EnCert-HR2 Verzija: 2.39

Download


Cijenjeni korisnici!
Proračuni racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade te energetskih svojstava zgrade usklađeni su s najnovijim izmjenama propisa.
Molimo Vas da svaki uočeni nedostatak prijave autorskom timu!
Vaša povratna informacija bit će nam od osobite važnosti
Unaprijed hvala! 

Ukoliko imate problema s downloadom, radi detekcije našeg računalnog programa kao virusa ili sumnjive datoteke, molimo vas da prije downloada i do završetka instalacije na računalo, privremeno isključite vaš antivirusni program te postavite izuzeće za exe file računalnog programa u mapi (folderu) u kojem je instaliran EnCert-HR2.exe file. Radi kriptirane forme, pojedini antivirusni programi pogrešno detektiraju EnCert-HR računalni program, koji možete instalirati s punim povjerenjem na vaše računalo.


Ukoliko je na vašem računalu već instalirana prijašnja verzija EnCert-HR2 računalnog programa, ovim i svakim daljnjim updateom baza će se nadograditi a vaši se raniji izračuni i unešeni podaci NEĆE izbrisati.EnCert-HR 2010 Verzija: 1.33

ENCert-HR 2010 - Priručnik za korisnike Verzija:1.02

DOWNLOAD

U Priručniku možete pronaći osnovne upute za rad s Računalnim programom EnCert-Hr 2010.
Priručnik ne sadrži objašnjenja u vezi normi i propisa, jer se podrazumijeva da korisnici poznaju predmet proračuna..


Novosti

Verzija 2.39 - 28.1.2018:

 • ispravljena greška granice razreda za ostale nestambene zgrade grijane na temepraturu >18°C
 • ispravljena greška proračuna CO2 emisije
 • izmijenjen je (dopunjen) pregled rezultata proračuna u programu u prozorima Potrebna energija i TPRUETZZ (Eprim, Eprim/Ak, udio OIE, kriteriji za G0EZ)
 • ispravljen pregled rezultata proračuna u ispisu projekta (Eprim, Eprim/Ak, udio OIE, kriteriji za G0EZ)

Verzija 2.37 - 8.12.2017:

 • ispravljena je pogreška kod uvoza materijala korisnika iz EnCert-HR2010
 • ispravljena je greška prikaza kriterija za Umax i izradu certifikata kod odabira vrste zgrada: 9. ostale nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18 C ili višu
 • izmijenjen je prijašnji model tako da se sada računa Qh,nd i Qc,nd i onda kada nisu definirani instalacijski sustavi
 • ispravljena je greška u ispisu projekta vezano na identifikaciju da li je zgrada nova ili ne
 • ispravljena je greška u ispisu projekta vezano na ispis zadovoljenja kriterija za G0EZ pri kraju projekta
 • ispravljena je greška u ispisu projekta u Word vezano na oznaku koji sustavi postoje (X)
 • ispravljena je greška u ispisu projekta u početnom dijelu projekta vezano na oznaku koji OIE postoje (X)
 • ispravljena je opcija unosa i ispisa potencijala energetskog razreda u Podaci o zgradi > Detaljne informacije /Certifikat > Opis preporučene kombinacije mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade (unos slova umjesto brojki) kao i u predpregledu Certfikata
 • ispravljena je prethodno blokirana mogućnost eksporta svih tabela u Excel iz Proračuni i ispisi > prozor Rezultati i ispisi - za sva uha s tabelama

ostale verzije ......