EnCert-HR
Računalni program za energetsko certificiranje zgrada

Download


Ugovor o licenci za računalni program

Molimo, pažljivo pročitajte ovaj Ugovor.


PRAVILA I UVJETI KORIŠTENJA

Kupovinom, kopiranjem, instaliranjem ili upotrebom čitavog računalnog programa ili bilo kojeg njegovog dijela i daljnjom upotrebom RAČUNALNOG PROGRAMA ENCERT-HR i pratećih sadržaja (u daljnjem tekstu RP), prihvatili ste sve odredbe i uvjete ovog Ugovora na zakonom obavezujući način.


VLASNIŠTVO

Računalni program je zaštićen autorskim pravima, pravima o zaštitnom znaku, karakterističnom pakiranju, patentu, poslovnoj tajni, kao i drugim intelektualnim i vlasničkim pravima (Prava intelektualnog vlasništva).

Intelektualna i vlasnička prava na RP pripadaju isključivo autorskom timu definiranom unutar RP za kupljenu verziju.

Tvrtka odgovorna i obavezna za zakonitu distribuciju RP definirana je na mrežnim stranicama RP u trenutku kupnje trenutno postavljene verzije RP.


PRIHVAĆANJE UVJETA

Korištenjem RP koji su na raspolaganju ili samim prelistavanjem sadržaja, slažete se s ovim općim uvjetima korištenja.

Na poštivanje odredbi i pravila iz ovog Ugovora postajete obavezni potpisom Ugovora, klikom na odgovarajući gumb (na kraju teksta), preuzimanjem, instaliranjem, aktiviranjem i korištenjem RP, vi ili tvrtka u čije ime i za čiji račun nastupate.


PREUZIMANJE I KORIŠTENJE RAČUNALNOG PROGRAMA EnCert-HR

 • Sva pravila i uvjeti odnose se na RP, kao i na moguće buduće unaprijeđene verzije ili prateće module i nadogradnje. • Kupovinom RP postajete vlasnik ograničene licence. Svi nastavni proizvodi moraju zadržati licencni znak (logo) RP-a
 • Prodaja, redistribucija ili proslijeđivanje trećim licima nije dozvoljeno.
 • Prepravljanje i nadogradnja RP nije dozvoljena.
 • Prepravljanje i izmjene, koje se odnose na dekodiranje koda povezanog sa zaštitom licence i eliminacija zaštitnog znaka, bit će tretirani kao zloupotreba.
 • Ovaj ugovor Vam garantira, da će sve greške i neispravnosti, kao previdi izrade i testiranja, biti otklonjene u najkraćem roku. Ukoliko do ovoga dođe, kupac ne stječe pravo na povrat novca ili bilo kakvu odštetu.
 • Sve neispravnosti uzrokovane od strane kupca ili nekog trećeg lica, prepravljanjem koda, oštećenjem uslijed instaliranja nekog modula proizvedenog od treće strane, neće biti otklonjene. U ovakvim slučajevima, kada kupac posjeduje jedinstveni broj licence, omogućiti će mu se ponovni download po važećem cjeniku.
 • Svi podaci o kupcu, kao i jedinstveni broj licence se čuvaju u našoj bazi podataka. Sve povjerljive informacije neće biti zloupotrebljene ili distribuirane trećim licima.

ISPORUKA, INSTALACIJA I BESPLATNE USLUGE

Kupcima RP nakon primljenog predračuna i izvršene uplate tvrtki distributeru RP isporučuje se poštom ili izravnim preuzimanjem USB ključ koji omogućava profesionalnu uporabu RP. Ključ će se isporučiti u razumnom roku.


USLUGE PODRŠKE

Autorski tim će na sve upite vezane na korištenje RP, greške ili nadogradnje RP odgovorarati preko mrežne stranice www.encert.hr u razumnom roku.


NADOGRADNJA I NOVE VERZIJE RAČUNALNOG PROGRAMA

Kao i kod izrade svakog drugog računalnog programa, moguće su pogreške i propusti, unatoč dosadašnjem detaljnom testiranju, o čemu ćemo Vas redovno obavještavati na ovoj stranici ili izravno e-mailom svim korisnicima ovog računalnog programa.

Kupovinom RP ostvarujete pravo na neograničenu podršku za onaj dio RP koji ste kupili, to jest na održavanje RP i instaliranje popravaka ("zakrpi") RP bez dodatne naknade. Autorski se tim obvezuje održavati RP do trenutka izlaska nove verzije, kojom će se RP proširiti s dodatnim modulima izrađenima u skladu s budućim izmjenama regulative iz područja energetskog certificiranja zgrada u RH.

Kupovinom RP, ne ostvarujete pravo na besplatnu isporuku ili korištenje potpuno novih ili nadograđenih verzija RP koje će biti naknadno izrađene u skladu s očekivanim budućim dopunama ili izmjenama regulative i metodologije energetskog certificiranja zgrada u Republici Hrvatskoj. Registrirani korisnici imati će popust kod kupnje nadogradnje RP prilagođenog novim propisima u odnosu na deklariranu cijenu.


ISKLJUČENJE OD ODGOVORNOSTI ZA TOČNOST PODATAKA I IZRAČUNA

RP je intenzivno je testiran od strane autorskog tima kroz duži vremenski period i stavljen u uporabu tek kad je zaključeno da ne postoje vidljive greške u radu. Unatoč tomu svjesni smo da postoji mogućnost skrivenih mana u uporabi programa. Molimo cijenjene korisnike da provjere rezultate i uporabljivost računalnog programa te sve eventualne nedostatke odmah prijave autorskom timu, kako bi iste odmah otklonili i učinili ovaj računalni program još boljim i uporabljivijim na obostrano zadovoljstvo. Autori i tvrtka distributer ni na koji način ne preuzimaju odgovornost za način unosa podataka i za točnost ulaznih i izlaznih rezultata izračuna. Za način unosa podataka i za točnost ulaznih i izlaznih rezultata izračuna u RP u skladu s ovim Ugovorom je isključivo odgovoran korisnik RP.


POVRAT NOVCA

Po kupovini RP, povratak novca nije moguć. Ukoliko ste pronašli grešku u kupljenom RP, potrebno je da nas obavijestite, kako bi greška bila ispravljena bez dodatnih troškova.

Povratak novca nije moguć ako:

 • ste se iznenada predomislili
 • niste provjerili sistemske zahtjeve za instalaciju
 • ste ustanovili da naš RP ne ispunjava Vaše zahtjeve
 • niste uspjeli instalirati RP ili ga ne znate upotrebljavati
 • ste izgubili USB ključ

GUBITAK ILI KVAR USB KLJUČA ZA LICENCIRANO KORIŠTENJE RAČUNALNOG PROGRAMA ENCERT-HR

Korisnik je dužan čuvati USB ključ za licencirano korištenje računalog programa EnCert-Hr 2010 od gubitka, krađe ili kvara. U slučaju gubitka prethodno navedenog USB ključa, korisnik gubi pravo na korištenje kupljene licence bez povrata uplate za korištenje licence (dostavu USB ključa).

Isporuka novog USB ključa u slučaju gubitka ili krađe iziskuje ponovnu kupovinu licence, koja se koja se ostvaruje po ponovnoj uplati, dostavom novog USB ključa.

U slučaju kvara USB ključa za licencirano korištenje računalog programa EnCert-HR 2010 koji je po uplati licence dostavljen od strane distributera programskog paketa korisniku, korisnik može vratiti dostavljeni USB ključ na adresu distributera, koji će mu uz naknadu u vrijednosti materijalnih troškova cijene USB ključa i poštarine, dostaviti novi USB ključ za licencirano korištenje EnCert-HR 2010 računalnog programa.


PRIVATNOST I ZAŠTITA PODATAKA

Tvrtka distributer RP se obavezuje da neće prikupljati osobne informacije kada posjetite mrežnu stranicu www.encert.hr, ukoliko to niste samostalno odlučili.

Sve osobne informacije, koje ste nam omogućili popunjavanjem bilo kojeg upitnika ili dostavili drugim putem, a prilikom korištenja RP, smatrat će se povjerljivim informacijama. Kao takve, biti će čuvane i neće se kopirati, prodavati i proslijeđivati na bilo koji način trećim licima.


IZMJENE PRAVILA I UVJETA KORIŠTENJA

Tvrtka distributer RP zadržava pravo promjene ovih uvjeta u bilo koje vrijeme. Izmjene postaju važeće od trenutka postavljanja na mrežnoj stranici www.encert.hr ili izravnom obavijesti putem e-pošte.


Kupovinom EnCert računalnog programa, potvrđujete da ste pročitali ovaj Ugovor o licenci i da ste s njim suglasni.